Prekių katalogas

Prekių pristatymas

 • Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą.

  Prekės su greitų siuntų tarnyba, pristatomos klientams Lietuvoje kiekvieną darbo dieną.

  Prekių pristatymo sąlygos:

  Pateikus prekių užsakymą prekės pristatomos per 48 valandas, jeigu nenurodyta kitaip ar tam nesutrukdo nenumatytos aplinkybės.

  Prekių pristatymas pirkėjui kainuos 2,5 Eur.

  Perkant prekių už 20 Eur ir daugiau pristatymas NEMOKAMAS.

  Šių sąlygų terminai netaikomi tais atvejais, kai www.led-shop.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo www.led-shop.lt nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju www.led-shop.lt įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikalingą informaciją apie prekių pristatymą.

  Visais atvejais www.led-shop.lt atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su www.led-shop.lt įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, www.led-shop.lt yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.